Styrelsen har telefonmöte

I morgon kväll torsdag kväll har förbundsstyrelsen telefonmöte och bland aktuella frågor på dagordningen märks det nya kansliet i Stockholm, arbetet med ny hemsida, bokslut och fortsatt kongress.

Nytt SFF-reglemente finns nu för donationer

Det är svårt att bedriva verksamhet i filatelistiska förbund när antalet medlemmar ständigt blir minskar. En viktig uppgift är att försöka vända denna trend. Det minskade medlemsantalen medför att ekonomin blir ansträngd.

Läs mer

Kongressen fortsätter nästa år

På grund av det rådande coronaläget blir det ingen fysisk fortsättning på kongressen i år och inte heller på annat sätt. Styrelsen har beslutat att ha en fysisk ”normal” kongress på någon plats i Sverige när coronaläget blir bättre och då tidigast i april-maj 2021.

Förbundet bildar arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen har haft telefonmöte och bland frågor som diskuterades var att bilda arbetsgrupper kring marknadsföring, ekonomi, hemsida med mera. Tanken är att ett antal medlemmar ska ingå i arbetsgrupperna och intresserade ombeds att kontakta kansliet på info@sff.nu.

Läs mer

Nya styrelsen konstituerade sig

Den nya förbundsstyrelsen hade i onsdags den 29 april sitt första möte och det handlade nästan enbart om konstituering.
Till ordförande och styrelse i övrigt valdes vid distanskongressen enhälligt sex män och en kvinna:

Läs mer
 • facit-ettan-201029- facit-ettan-201029-
 • Styrelsen i telefonmöte om kongressen

  SFF-styrelsen har fredag eftermiddag den 27 mars 2020 telefonmöte. På dagordningen står framför allt frågan hur man ska gå vidare efter den uppskjutna förbundskongressen som skulle ha hållits 18–19 april i Värnamo.

  Styrelsen hade telefonmöte

  I fredags hade förbundsstyrelsen möte och det var mycket information men även en del beslut.

  Läs mer

  Positivt kring halvårsbokslutet 2019

  Under ett par dagar i augusti var Ivan Forsgren och Jan Palmén från förbundsstyrelsen på plats på förbundskansliet i Skillingaryd. Det handlade om att tillsammans med vår kanslist Jeanette Aronsson upprätta ett halvårsbokslut.

  Läs mer

  SFF-styrelsen i telefonmöte

  SFF-styrelsen har i morgon på mars månads första dag telefonmöte. På dagordningen står framför allt frågor kring utställningen Stockholmia 2019.  Vi kommer med en rapport efter mötet.

   

  SFF-styrelsen på planeringsdagar

  Förbundsstyrelsen har det här veckoslutet planeringsdagar.

  Läs mer

 • samlamera-logo-151117-500samlamera-logo-151117-500
 • Förbundsstyrelsen har planeringsdagar

  Som brukligt har den nya styrelsen ett par planeringsdagar och dessa hålls första helgen i juni i Klevshult mellan Jönköping-Värnamo.

  Läs mer

  Nya styrelsen presenterad

  Vid förbundskongressen i helgens valdes två nya styrelseledamöter, en ny revisor samt att det blev byte på tre av fyra ledamöter/suppleant i valberedningen. De som är invalda finns att läsa på sidan för styrelsen och där finns också en bild på den nya styrelsen. 

  SFF-styrelsen i telefonmöte

  SFF-styrelsen har i dag haft telefonmöte. På dagordningen stod framför allt frågor kring kongressen och utställningen Stockholmia 2019.
  Läs mer

  Förbundsstyrelsen i telefonmöte

  I morgon tisdag har förbundsstyrelsen ett sedan ett telefonmöte och det är en rad frågor som behandlas. På dagordningen står bland annat frågor kring kansliet, kongressen och Frimärkets Dag, 

  Styrelsen möttes per telefon

  Förbundsstyrelsen har i dag diskuterat en rad viktiga frågor kring möte med Postnord, kongressen med SFF-dagar och litteratur.
  Läs mer

 • Medlemsvarvning-160801-500Medlemsvarvning-160801-500
 • Förbundsstyrelsen i telefonmöte

  I morgon tisdag har förbundsstyrelsen ett sedan i juni inplanerat telefonmöte och det är en rad frågor som behandlas. En rapport kommer efter mötet. 

  SFF-styrelsen på planeringsdagar

  SFF-styrelsen har under två dagar haft ett möte där man framför allt blickat in i framtiden. Några spågubbar var det inte men man försökte att få fram underlag i såväl pågående verksamhet som ny sådan.

  Läs mer

  Styrelsen blickar in i framtiden

  Förbundsstyrelsen kommer att ha ett planeringsmöte tisdag-onsdag 27–28  juni 2017. På dagordningen står främst framtidsfrågor.

  Läs mer

  Styrelsen har telefonmöte på måndag

  På måndag den 12 december har förbundsstyrelsen telefonmöte. Bland frågor märks de som är fasta vid varje möte men också bland annat om en kommande utställning nästa år, att välja in en ny förening i SFF och förslag om ny ledamot i Expertrådet.

  Styrelsen möts i telefonmöte dag

  I dag har förbundsstyrelsen telefonmöte. Av kostnadsskäl och även tidsskäl har styrelsen numera endast kring tre fysiska möten per år . Vi kommer senare med en rapport från mötet.

  Styrelsen diskuterar marknadsföring

  Just nu pågår förbundsstyrelsens planeringsdagar i Klevshult. I går inledde man med ett tre timmar långt planeringsmöte följt av studiebesök på kansli och ramarkiv i Skillingaryd.

  Läs mer

  Här möts styrelsen söndag-tisdag

  Förbundsstyrelsen samlas till sitt första fysiska styrelsemöte efter kongressen 12–14 juni 2016. Precis som man gjort tidigare ett par gånger är det Hotell Småland i Klevshult en mil söder om förbundskansliet i Skillingaryd som gäller.

  Läs mer

  TV: Lasse och Ulf – nya i förbundsstyrelsen

  Vid förbundskongressen den 17 april 2016 valdes en styrelse för de två kommande åren. Valberedningen med dess ordförande Gösta Karlsson presenterade förslag på två nya ledamöter, vilka enhälligt invaldes.
  Läs mer

  Styrelsen i telefonmöte den 29 mars

  Styrelsen möts till telefonmöte den 29 mars. Numera sker de flesta möten av ekonomiska och tidsmässiga skäl per telefon. Bland frågor på dagordningen märks Samlamera, marknadsföring, mässplan, utbildningsverksamhet och frågor kring kongressen. Vi kommer senare med en rapport från mötet.

  Styrelsen informerar – ekonomi och kongress

   Styrelsen genomförde den 26 januari ett möte i Skara. Vid mötet behandlades årsbokslutet och styrelsen konstaterade att ekonomin förbättrats ytterligare under 2015 och är tillfredsställande. Årsbokslutet godkändes och undertecknades.

  Läs mer