Värnamomärken som kopior bjuds ut

Det där med vad som är äkta och kopior lägger säljarna alltid inte så stor vikt. På Tradera har en säljare på senaste tiden lagt upp flera kopior av de så kallade Värnamofrimärkena under kategorien frimärken även om det inte är frimärken.

Läs mer

Förfalskningar vid årsmöte med SSPD

Riksföreningen SSPD höll sitt årsmöte den 19 april. Staffan Karlsson valdes till ordförande ännu ett år.

Läs mer