Guldgruva om Upplandsstämplarna

Giselher Naglitsch projekt att uppdatera Sven Lindskogs arbete med Upplandsstämplarna är nu avslutat och vi presenterar materialet. Närmare 20 000 stämplar, inklusive några Stockholm som inte är Uppland, finns nu beskrivna och daterade.

Läs mer

Giselher visar Upplands posthistoria på Netex

I begynnelsen var alla postvägar som utgick från Stockholm uppländska. Ett fåtal postanstalter och nya postvägar tillkom fram till 1874 då kronobrevbäringen drogs in. År 1875 inrättades inte mindre än 90 nya poststationer i Uppland. En mångfald nya postvägar inrättades och ändrades under de kommande åren.
Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic