Ibra 2021 flyttas till 2023

Det står nu klart att världsutställningen i tyska Essen på grund av coronapandemin flyttas från maj 2021 till maj 2023. Risken är överhängande att även andra utställningar de närmaste månaderna också kommer att flyttas.

Drivs av Wordpress, av Cynatic