Hederspris till norsk klubb vid Fepa-kongressen

De europeiska förbundet Fepa har haft sin kongress i samband med utställningen Monacophil i Monaco. Svensk representant var Ulf Nilsson från Sff:s styrelsen.

Läs mer

Kandiderar som ny Fepa-president

Den 69-årige engelsmannen Bill Hedley är ende kandidat att efterträda Juan Moreno som president för det europeiska förbundet Fepa.
Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic