Varför är detta frimärke gult?

En läsare presenterar ett frimärke som normalt är grönt men det samlaren hittat är helt gult.

Läs mer