Azelius talade om betalda ofrankerade brev

Rikard Azelius stod för föredraget den 21 april hos SSPD, Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation: Betalda ofrankerade brev till, från och via Malmö till 1866.

Läs mer