Några tankar kring BC/CB- par

Det jag allra först vill fastslå är att det bara finns klippta CC-par. Om man klippte ett BC/CB-par skulle man in båda fallen få ett BB-par, eller hur?

Läs mer