Finansiering för posttjänster utreds

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning där syftet är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

Läs mer