Per deltar på webbutställning i Tyskland

Det tyska filatelistförbundet har just öppnat Ruhrvia 2017, en jurybedömd utställning som endast äger rum på internet och en av utställarna är en svensk som debuterar i vykortsklassen.
Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic