Ännu en ny SFF-förening

Förbundsstyrelsen har antagit ytterligare en förening som medlem i SFF. Det handlar om Stockholms Pensionärers Frimärksförening, ofta förkortat SPFK. Vi välkomnar föreningen och dess medlemmar. Vi har också så smått gjort en hemsida åt föreningen som finns här