Cirkulär från posten: Frimärken ska stämplas!

I ett cirkulär från posten påtalas att frimärken ska stämplas tydligt och det gäller alla frimärken. Cirkuläret är utskickat över hela landet då det kommit till kännedom att det förekommer bristfällig stämpling.

Läs mer

Stämpling på engelska språket – Information cancellation

Informationen om stämpling finns nu också översatt till engelska. Information about cancellation is now available in english. Läs mer – read more.