Czeslaw Slania Samfundet håller årsmöte

Styrelsen för Slaniasamfundet kallar till årsmöte den 17 april. Mötet skall vara digitalt.

Läs mer

Slaniasamfundet är igång med jubileet

I oktober skulle Czeslaw Slania ha fyllt 100 år och under 2021 arrangerar vår riksförening Slaniasamfundet olika aktiviteter som jubileumsauktioner.

Läs mer

Lars Sjööblom håller föredrag

Vår riksförening Czeslaw Slania Samfundet har höstmöte den 6 oktober, vilket är öppet för alla och som inkluderar ett föredrag av välkände frimärksgravören Lars Sjööblom
Läs mer

Ny riksförening ansluten till SFF

En ny riksförening har valts in hos SFF och det är Svenska Czeslaw Slania-Samfundet Vi har i dag skapat en hemsida för denna förening och den kommer att byggas ut mer lite senare. Se sidan här