Minnesauktion Rudefors hos Swestamp

Den 17 januari är det dags för en minnesauktion med Bengt Rudefors omfattande Oscarssamling.
Bengt var en ivrig samlare och då framför allt av Oscarsstämplar.

Läs mer