Utställningskollegiet samlat i Uppsala

Utställningskollegiet utgörs av Sveriges Filatelist-Förbunds jurypersoner, kommissarier och experter. Dessa samlas en gång årligen för fortbildning och beslut om den kommande verksamheten.

Läs mer

Uppdrag för Cajsa och Fredrik

Utställningskommittén ligger i framkant när det gäller den internationella utställningen Indonesia 2020 den 6–11 2020 i Jakarta.

Läs mer

Christer Karlsson är ny juryman

Vid den nyligen genomförda utställningen Ienecopia hade vi i Sverige för första gången på många år en helt ny juryelev. Det var Christer Karlsson från Lindesberg, som själv har ställt ut sitt exponat med ringtypsfrimärken.

Läs mer

Drivs av Wordpress, av Cynatic