Tankar från en medlem

Vi fick detta e-post från en av våra trogna medlemmar. En del tankar angående vår ekonomi som vi kanske kan fundera över.

Hej. Jag satte nyss in en femhundring som ”sponsring” till SFF enligt notiserna på hemsidan...

Kan inte påstå att jag kände till den ekonomiska situationen, men jag är ju inte direkt förvånad. Jag är medlem i några andra föreningar, inom politik, naturvård, miljö, teknik o annat – alla brottas med ekonomiska problem pga sviktande medlemsantal. Tror jag det – yngre människor idag är ju medlemmar i mer eller mindre obskyra Facebookgrupper som än så länge oftast är ”gratis” (=reklamfinansierade). Det där kommer nog att ändras med tiden, tex blir ju fler o fler ”poddar” avgiftsbelagda. Personligen kan jag tänka mig att betala avsevärt högre medlemsavgift till SFF än dagens nivå. Hellre så än bidragande ”allmosor” i form av sponsring.

Jag ”upplever att föreningssverige”  fortfarande  erhåller ganska mycket finansiering i form av statliga respektive kommunala bidrag. Jag själv är ordförande/styrelsemedlem i några lokala ”vägsamfälligeter”. Vi får totalt ca 110’ i diverse bidrag per år. Kul för oss, fast egentligen  är det ju egentligen så att det är kul (?) för  dem ( offentligheten kanske). Vi som bor här klarar oss ändå, tillfälliga besökare i ”riskokare” kör nog fast i snön, eller så, inget ”samhällsproblem” kan jag tycka. Samma princip borde fungera parallellt med frimärksasamlande. Kostnaderna för föreningen bör täckas av medlemsavgifterna.

Larvigt billiga
Men varför i fridens namn är våra gamla traditionella föreningar så larvigt billiga att vara medlem i? Som, jämförelse kan jag nämna att jag betalar mer än 3000,-/år för lokaltidningen här (mest reklam o information från typ kyrkliga syföreningen…). Då har jag mer glädje av att läsa ”Filatelisten”. Bästa nyttan av lokaltidningen har jag när jag rensar fisk eller slår in blommor. Har framfört detta argument till fler föreningar: varför inte höja årsavgiften till någon hundralapp i månaden, debitera den månatligen och erbjuda Autogiro (så det inte syns så tydligt…). Kan också nämna att jag under åttiotalet bodde och jobbade i Sri Lanka i omgångar. (där filateli fortfarande är en stor grej). Deras föreningsavgifter idag är högre än SFF’s avgifter, trots ett allmänt löneläge som ligger på kanske på 20 % av svenska motsvarigheter. Kanske har jag ”tourist price”, jag vet inte. I Sri Lanka lever fortfarande filatelin.

Bättre samordning av medlemsavgifter
Han efterlyser också bättre samordning av medlemsavgifter för SFF och diverse riks och lokalföreningar. Detta kommer lösas med det nya medlemssystemet som vi räknar med att ha kört igång efter sommaren.

Vill du också bidra!
Öppna plånboken och skicka ett bidrag till vårt bankgiro 568-1580 eller swisha till 1230096297. Som meddelande, skriv sponsring.

Posta en kommentar