Till minne av Hasse Brockenhuus von Löwenhielm

En mycket god vän och kamrat som har varit medlem i vår förening Borås Filatelistförening sedan 1968 har lämnat oss. Det kommer att bli ett stort tomrum efter Hasse Brockenhuus von Löwenhielm som var en oerhört social och alltid tillmötesgående människa.

Otaliga är de sammankoster som Hasse deltagit i Sverige och då framför allt i vår egen förening, Borås Filatelistförening, dessutom en mängd olika internationella uppdrag under lång tid.
Man kan beskriva Hasse som under åren en av Sveriges ledande filatelister.

I korthet kan hans filatelistiska gärningar beskrivas så här: Hasse började samla frimärken i unga år. Han var liksom de flesta ”generalsamlare”, vilket fortfarande manifesteras i hans stora intresse för äldre frimärksalbum från hela världen. Efterhand har dock hans intresse koncentrerats till indiska småstater men han har också intresserat sig för Borås lokalpost och portokort. Hasse har haft flera samlingar utställda i olika utställningar i Sverige och internationellt.

Han blev styrelsemedlem i BFF, Borås Filatelistförening, 1968. Han har haft olika uppdrag i styrelsen och avgick från dessa uppdrag 2018. Han har alltså varit med i styrelsen för BFF i 50 år.

Han blev medlem i SFF; Sveriges Filatelist-Förbund 1957 och var från 1984 under många år styrelseledamot där han avgick 2008. Han var dessutom styrelseledamot i SFU 1984–1989. Vidare har Hasse haft ett antal olika viktiga uppdrag i UK, Utställningskollegiet, de senaste 30 åren.

Hasse har varit medlem i åtskilliga filatelistiska organisationer både in- och utrikes. Han har varit medlem i Royal Philatelic Society London sedan 1986 och blev Fellow i Royal 1993, har varit dess representant i Sverige under flera år. Han deltog senast månadsskiftet maj – juni i Stockholm när Royal firade 150- årsjubileum.

Hasse fick under åren många utmärkelser men den absoluta finaste är Strandellmedaljen, men även Wallbergmedaljen är av fin valör.

En av Hasses övriga stora meriter är att han introducerade Filatelistisk Grund och Högskolor i Sverige efter dansk förebild. Han har varit ledare för inte mindre än 15 olika högskolor. Han har dessutom arrangerat ett 10- tal jurykurser i Sverige, har hållit ett stort antal föredrag på olika klubbar i Sverige.

Hasses internationella meriter är omfattande. Han har varit FIP-domare och juryman och kommissarie vid många FIP-och Nordia-utställningar. På forskningssidan har Hasse framför allt lagt ner arbete i anslutning till sina utställningssamlingar. En del av dessa forskningsresultat finns publicerade i filatelipressen, bland annat i Filatelisten och katalogen till Stockholmia 86.

Tack vare sitt långa medlemskap och sin breda kunskap om vår förening fick Hasse i uppdrag av Borås Filatelistförenings styrelse att skriva en bok om föreningen och dess historia. Det innebar flera resor till Stockholm och vårt Postmuseum för att få fram faktauppgifter. Boken som har namnet ”Vår förenings historia” har blivit ett fantastiskt fint uppslagsverk är och en fin historiebeskrivning.

Det finns mycket att skriva om när det gäller Hasses ”filatelistiska resa” och sammanfattningsvis kan man säga att han var en uppskattad filatelist såväl här hemma i Sverige som utomlands.

Vi tänker nu på hans fru Britta och dottern Helena med familj och vi kan återigen bara konstatera att Hasse alltid kommer att finnas i våra minnen som en underbar vän och människa.

För Borås Filatelistförening
Erik Hultman och Lennart Daun

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic