Till minne – Lennart Olofsson från Värnamo

Lennart Olofsson från Värnamo avled den 24/12 2017. Han var född den 15/12 1930 och hade därmed nyligen fyllt 87 år.

Vi som kände Lennart känner stor saknad denna dag. Han var naturmänniska men samtidigt blev det också många timmar med sin kära hobby, frimärken.

Det var där våra vägar korsades sent 60-tal. Lennart ställde även ut i officiella sammanhang på SFF:s utställningar och även lokalt i Värnamo. Han fick stort erkännande för detta.

lennart-olofsson-151030-avliden-171227pb

Lennart ställde upp i alla väder när något skulle arrangeras. Han var en sann föreningsmäniska som aldrig såg några problem utan möjligheter.

Som ”järnvägare” var han naturligtvis även mycket intresserad av järnvägshistoria inom filatelin. Vi delade detta intresse och kunde prata mycket om järnvägsinjerna och de olika stämplar som användes i postkupéerna.

Vi är många som känner djup saknad och våra tankar denna dag går närmast till hustrun Ingegerd samt barn och barnbarn.

Per Bunnstad (som också kan göra sig till tolk för övriga kamrater i Värnamo FF och i många andra samlarkretsar)

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Gösta Karlsson skriver:

    Instämmer till fullo i Pers minnesord.
    Lennart var en hedeersman ut i fingerspetsarna!
    Gösta Karlsson