Trelleborgsmedaljen till Ib Krarup Rasmussen

Trelleborgs Filatelist Sällskap har tilldelats Ib Krarup Rasmussen, Danmark, 2018 åras Trelleborgsmedalj. Det är tionde gången som denna utmärkelse delas ut. Medaljen är i silver och avsedd att uppmuntra och stimulera filatelistisk forskning och författarskap inom de nordiska länderna. Den delas ut vart fjärde år och åtföljs av en prissumma på 5 000 kronor. Nästa gång medaljen delas ut blir 2022.

 

Ib Krarup Rasmussen får 2018 års utmärkelse för sitt verk “Dansk pakkepost til udlandet”. Boken är ett resultat av många års forskning och idog samlande. Portoavgiften på paketpost inrikes är komplicerat. Att ge sig på portoavgiften för paket till utlandet är ännu mera komplicerat och inte helt lätt att få rätsida på.

Id Krarup Rasmussens har på ett utmärks pedagogisks sätt lyckas förmedla och förklara hur portoavgifterna för paket från Danmark till utlandet är uppbyggd och hur portot har förändrats över tiden. Boken kommer att vara ett referensverk för samlare av posthistoria.

Medaljen och den åtföljande penningsumman kommer att delas ut i samband med frimärksutställningen Malmex 2018 i Malmö den 31 augusti – 2 september 2018.

Ett särskilt hedersomnämnande och en mindre medalj tilldelas Richard Bodin för boken ”Swedish armed forces & military volunteers”. Den rä en bok som  med hjälp av posthistoriska objekt visar de krig där svenskar har medverkat från 1500-talet och framåt till modern tid.

Även denna medalj till Richard Bodin kommer att delas ut i samband med Malmex 2018 .

Trelleborgs Filatelistiska Sällskap bildades 1966. Bland grundarna återfanns ett par redan då internationella kända filatelister: Sten Christensen och Sigge Ringström.

Numera träffas Sällskapets medlemmar regelbundet för att lyssna på intressanta föredrag och byta erfarenheter. Flera av medlemmarna är också flitiga utställare såväl nationellt och internationellt, med stora framgångar.

Ordförande i sällskapet är Jan-Olof Ljungh.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic