Tullverket begär handlingsplan från Postnord

Tullverket hade igår ett möte med Postnord. Syftet med mötet var att tydliggöra att moms ska betalas in för alla postorderförsändelser som kommer från tredjeland, alltså från ett land utanför EU.

Momsen ska tas ut från första kronan av alla varors värde. Tullverket har begärt att få en dokumenterad handlingsplan från Postnord, som ska presenteras senast den 1 mars 2018. Tullverket kommer att följa upp postflödet genom förstärkt kontrollnärvaro på Arlanda och Toftanäs postterminaler.

– Vi är naturligtvis medvetna om att det här är en bekymmersam situation med de stora volymer postorderförsändelser med låga värden som det handlar om, säger Åsa Wilcox, avdelningschef för Effektiv handel.

Konsumentens ansvar
Medvetenheten måste öka bland konsumenter som beställer varor från till exempel Wish och Alibaba. Det är i slutänden alltid konsumentens ansvar att betala in moms på den här typen av varor. De måste bli medvetna om att det kommer att bli dyrare att beställa varor via postorder från tredjeland. Samtidigt finns det ett värde i att konsumenterna blir medvetna om de risker som är förknippade med näthandel, till exempel risken att det läkemedel man har beställt är en piratkopia eller att man har beställt ett farligt föremål eller en annan restriktionsvara.

– Vi prioriterar vår kontrollverksamhet utifrån parametrarna risk och väsentlighet, säger Åsa Wilcox. Hittills har vi prioriterat restriktionsvaror i postflödet. Men nu, när vi ser hur näthandeln ökar explosionsartat, behöver vi vidta åtgärder för att också säkra uppbörden i det flöde av varor som kommer in med postorderbeställningar från tredjeland. Med facit i hand kan jag säga att vi borde ha tidigarelagt den analys av postflödet som vi påbörjade i höstas.

Handlingsplan för postflödet
Tullverket arbetar sedan tidigare med en handlingsplan med kort- och långsiktiga aktiviteter för hur omställningen till ett elektroniskt postflöde ska genomföras till år 2021 enligt den nya EU-gemensamma tullagstiftningen. Nu kompletterar vi den handlingsplanen med fler kortsiktiga åtgärder för att hantera det växande postorderflödet. Tullverket kommer löpande att hålla regeringen underrättad om arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen.

Några av de åtgärder som Tullverket förbereder är:
• Utbildning som anställda i Postnord kan ha nytta av i sin roll som tullombud
• Informationstillfällen för personal i Postnords kundtjänst
• En bredare informationsinsats under 2018 för att öka medvetenheten hos konsumenterna om vilka skyldigheter och risker som är förknippade med näthandel
• Informera konsumenterna om vilka regler som gäller och hur de ska göra för att göra rätt
• Utveckling av en deklarationstjänst med betalningsfunktion.

Posta en kommentar