Två norska frimärken på tema slott

Det gemensamma temat för årets Europa-frimärken är slott. De norska bidragen till serien är Akershus fästning och slott samt Kungliga slottet. Dessa ges ut på frimärken i morgon den 21 april 2017.

Kungens bostad är vad man i dagligt tal kallar Slottet i Norge. Arkitekt var H. D. F. Linstow och grundstenen lades 1825. Det var först i november 1905 när kung Haakon VII, drottning Maud och kronprins Olav flyttade in, som detta blev ett permanent hem för det kungliga huset. Bortsett från delar av ockupationsperioden, då Vidkun Quisling används slottet som kontor, och under perioden efter kung Olav V:s död när byggnaden renoverades, har det varit den kungliga familjens bostad och residens. Kung Harald och drottning Sonja flyttade in 2001. Delar av slottet är öppna för allmänheten under sommaren. På hundraårsminnet av unionsupplösningen med Sverige 2005, skapades en särskild utställning om den lilla kungliga familjens första år på slottet.

Det finns också ett annat slott i Oslo, nämligen Akershus slott och fästning.Troligen var det Håkon V som stod för konstruktionen runt 1300. Senare har både slott och fästning byggts om otaliga gånger. Efter en brand 1624 beordrade Christian IV att i stället för att bygga upp staden igen på ruinerna av Oslo, skulle den nya staden, Christiania, byggas närmare Akershus fästning. Det över 700 år gamla citadellet har alltid överlevt alla belägringar och aldrig med vapen tagits av en främmande armé.

Från 1947 har Akershus fästning och slott använts för representation vid statsbesök och viktiga händelser. I källaren finns det kungliga gravkapellet inrett och avlidna kungligheter ligger begravda här. I anläggningen, finner vi även Forsvarsmuseet med Norges Hjemmefrontmuseum.

Slott
NK 1959–1960
Datum: 21 april 2017
Värde och motiv:
Kr 17,00: Akershus fästning och slott , teckning av Jacob Coning (utsnitt ) © Riksarkivet
Kr 21,00: Det kungliga slottet, teckning av arkitekt H. D. F. Linstow © Riksarkivet
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Tryckmetod: Offset
Tryckeri: Joh. Enschedé Security Print

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic