Två nya norska frimärken

Den 6 februari presenterar den norska posten två nya frimärken med anknytning till samer.

Tekniska upplysningar och nedan pressinformation på norska.

Tråante 2017 (100-årsjubileum för det första samiska landsmötet)
• NK 1952–1953
• Datum: 6 februari 2017
• Porto och motiv:
• A inland: Det samiske flagget og stilisert tegning av Sametinget
• A inland: Den samiska flaggan och Elsa Laula Renberg
• Design: Astrid Båhl
• Foto: © Saemien Sijte
• Tryckmetod: Offset
• Tryckeri: Joh. Enschedé Security Print
• Utges i: Häfte med 10 självklistrande frimärken, fem av varje märke per häfte

Med det sørsamiske navnet på Trondheim, feirer det samiske folket 6. februar at det er 100 år siden samene arrangerte sitt første landsmøte i Tråante – Trondheim.

Landsmøtet var en viktig begivenhet i samisk historie, da det for første gang samlet nord- og sørsamer fra flere land til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Det var de samiske kvinnene som både tok initiativet og styringen. Elsa Laula Renberg stod bak ideen om og virkelig gjørelsen av møtet, som samlet over hundre deltakere. Komiteen bak møtet la opp til både politisk og praktisk skolering og debatt.

Landsmøtet i 1917 var på mange vis starten på den samiske bevisstgjøringen, og 6. februar er senere valgt som dato for Samefolkets dag og er felles for samene i både Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hovedmarkeringen av Tråante 2017 foregår i Trondheim i jubileumsuken fra 5. til 12. februar, der både det norske kongeparet og samisk offentlighet fra hele Norden deltar.

De fire landenes sameting møtes i Trondheim, både hver for seg og til et felles nordisk sameting. Det blir også arrangement flere andre steder i landet, der en ønsker å vise bredden i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord, fra vest til øst.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic