Uppdatering av förbundets jurylista är gjord

Utställningskommittén har gjort vissa förändringar i listan för jurymän där Richard Bodin och Cajsa Ojakangas flyttats upp till nordisk nivå och Tommy Samuelsson till nationell nivå samt att Göran Persson inte längre är juryman. Se hela jurylistan på denna länk.

Posta en kommentar