Uppdrag för Cajsa och Fredrik

Utställningskommittén ligger i framkant när det gäller den internationella utställningen Indonesia 2020 den 6–11 2020 i Jakarta.

Till svensk kommissarie (lagledare) har utsetts Cajsa Ojakangas.

Från Indonesia 2020 har inkommit inbjudan att nominera jurymedlemmar och från Sverige nomineras Fredrik Ydell. Det är alltså ett förslag, beslut från utställningen kommer först senare.

Sverige har för övrigt en kommissarie vid den internationella utställningen i London 2–9 maj 2020 och det är Jan Berg.

Posta en kommentar