Uppförandekod och redaktionskommitté

Styrelsen hade den 5 maj ett styrelsemöte per telefon. Man beslutade då bl.a om att införa en uppförandekod som gäller för både anställda och funktionärer. Man beslutade också att tillsätta en redaktionskommitté.

Uppförandekod
Vår ordförande har arbetat fram ett förslag till uppförandekod. En uppförandekod finns idag i de flesta företag och organisationer, Styrelsen diskuterade denna och antog därefter densamma.

SFFs uppförandekod syftar till att klargöra hur vi säkerställer att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Uppförandekoden berör främjande av goda arbetsvillkor, etik och integritet.


Redaktionskommitté
Styrelsen vill utveckla vår tidning SFT Filatelisten. Redaktionskommittén skall bistå redaktören med förslag och kontakter samt fungera som bollplank i utvecklingen av tidningen. Man beslutade att Ivan Forsgren samt Lars-Håkan Jonasson ingår initialt. På sikt kan kan fler personer knytas till kommittén, även icke styrelsemedlemmar.

Posta en kommentar