Utrotningshotade arter på nya finska frimärken

De utrotningshotade arterna saimenvikaren, dvärgflicksländan och fjällgåsen får sina egna frimärken i vårt grannland Finland. Arket med utrotningshotade djur sker i samarbete med WWF, Världsnaturfonden.

Petteri Mattila har designat en ny slags frimärksserie med 30 frimärken, där tre utrotningshotade djurarter i den finska naturen finns avbildade: saimenvikaren, dvärgflicksländan och fjällgåsen.

På baksidan av frimärkena finns information om arterna och skyddet av dem samt om WWF:s skyddsarbete. De akut hotade arterna som avbildas på frimärkena lider bland annat av ändringar i levnads- och häckningsområden samt av klimatuppvärmningen.

Saimenvikarbeståndet har dock kunnat ökas tack vare skyddsarbetet: arten som nästan utrotades på grund av jakt fridlystes år 1955 och WWF inledde sitt skyddsarbete år 1979. I dag finns det uppskattningsvis 320 saimenvikare.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic