Utställare på Hallfrim är välkomna till Netex

Ställer du ut på Hallfrim 2016? Då är du också välkommen att visa ditt exponat på Netex som är den svenska webbplatsen för filatelistiska utställningar på nätet. Netex drivs av Posthistoriska nätverket – en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelist-Förbund.

Ett syfte med Netex är att dokumentera jurybedömda utställningsexponat och göra dessa tillgängliga även för de samlare som inte har möjlighet att besöka utställningarna. Dessutom innehåller avancerade exponat i dag så mycket information att även de som ser dem på en utställning kan ha glädje av att gå igenom dem mer noggrant, i lugn och ro, framför datorn. Netex är ett öppet arkiv, med mycket värdefull information för filatelister och posthistoriker.

Välkommen att besöka Netex 

Praktisk information för utställare finns här

• Du som vill lägga upp ditt exponat tar kontakt genom info@netex.se.

netex-dump-160625

 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic