Utställningen i Kapstaden senareläggs

I går kom besked från utställningsledningen i Sydafrika att utställningen Cape Town i mars 2021 kommer att senareläggas och i stället genomföras 9–13 november 2021. Kommissarien Jan Berg – svensk lagledare – berättar att nya ansökningar måste göras och det blir någon gång första kvartalet 2021. Läs mer om utställningen i Kapstaden på vår sida för Cape Town.

Posta en kommentar