Vädjar om höjt porto

– Vi har aldrig haft en större minskning av brevvolymerna än under andra halvåret, både som andel av volymerna och i absoluta tal, säger Postnords kommunikationsdirektör Det handlar om 2018 och hur stor minskningen är presenteras först i februari. Den stora minskningen har lett till att Postnords vd Håkan Ericsson skrivit till digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) för att vädja om att lagen om brevporto ska ändras.

I ett brev daterat den 10 januari skriver Ericsson att företaget kommer att nå vägs ände i år:

”Med detta brev vill jag meddela ansvarig minister och regeringskansliet att Postnord under hösten 2019 behöver höja portot med 1 krona för att kunna utföra samhällsuppdraget finansiellt hållbart. En sådan höjning skulle samtidigt, enligt Postnords uppfattning, strida mot pristaket i postförordningen”.

Redan den 3 november berättade vi att Postnords Sverigechef Annemarie Gardshol förordade en prishöjning av portot med en krona om året.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Bo Hansson skriver:

    I Danmark koster det numera 10 Dkr att skicka ett inrikes brev. Det motsvarar 14 Skr efter gällande dagskurs.
    Ett utrikes brev kostar 30 Dkr motsvarande 41 Skr, att jämföras med 21 Skr i Sverige.
    Är det för dyrt i Danmark, eller för billigt i Sverige, med tanke på PostNnords önskan att höja portot i Sverige?