Välkommen att ställa ut på NORDIA 2012

I november 2012 arrangerar Danmarks Filatelistförbund tillsammans med Köpenhamns Filatelist Klubb NORDIA 2012. Utställningen som kommer att genomföras i Roskilde Konferens och Sport Centrum den 2–4 november blir den närmaste internationella utställning vi har på ett par års sikt.
Utställningen kommer att omfatta en mästarklass, de vanliga bedömningsklasserna för traditionell filateli, posthistoria, helsaker, luftpost, stämpelmärken, motiv, litteratur och ungdom samt vykort och Open.

För att få ställa ut måste man vara kvalificerad och på nationell nivå eller högre erhållit minst en stor silvermedalj (70 poäng). Litteraturklassen har inget kvalifikationskrav och för ungdomar gäller olika poäng beroende på åldersklass. Litteraturexponat skall vara publicerade tidigast 2010 (kataloger och tidskrifter) eller 2007 (övriga exponat).

Närheten till Roskilde gör NORDIA 2012 till ett lämpligt tillfälle att delta i en internationell utställning, antingen som besökare eller än hellre som utställare.

Avgiften per ram och per litteraturexponat är 250 danska kronor (cirka 315 kronor) och till detta kommer SFF:s utställaravgift på 600 kronor per exponat. För litteraturexponat är SFF:s avgift endast 300 kronor. Inga ramavgifter utgår för ungdomsexponat.

Om du är intresserad av att ställa ut på NORDIA 2012, hör snarast av dig till undertecknad. Ange gärna din e-postadress så att jag kan skicka all information digitalt.

Specialreglemente (pdf)

Kommissariebulletin (pdf)

Anmälningsblankett (ifyllbar pdf)

Jag behöver därefter ha din anmälan senast den 13 februari 2012. Som svensk kommissarie för NORDIA 2012, hoppas jag att vi får ihop en trevlig blandning av exponat till denna utställning.

• NORDIA 2012: http://nordia2012.dk/

Jan Berg
Eriksbergsgatan 34
114 30 STOCKHOLM

Telefon: 08–638 30 50
E-post: jan.berg@samoaexpress.com

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic