Västerås Filatelistförening 100 år

Västerås Filatelistförening firade detta år 100 år. Vi samlades i trevliga festlokaler och åt en härlig trerätters middag. Vid borden berättades om minnen från tidigare år. Föreningens vice ordförande och ungdomsledare Roger Andersson genomförde ett lotteri där alla närvarande fick en vinst med frimärksanknytning.

bild på vår kassör Johan Andersson, fotograf Roger Andersson

Kvällens höjdpunkt var när föreningens kassör, som till profession är arkivarie, Johan Andersson presenterade en jubileumsskrift han tagit fram, i vilken redogjordes för föreningens utveckling och verksamhet sedan starten 1921. I skriften fanns också avbildningar av de frimärken som utgavs detta år.

Några postfriska märken bifogades i häftet. Skönt att föreningens historia äntligen blev nertecknad. Skriften mottogs med glädje och diskuterades livligt vid de olika borden. Så småningom avslutades festen av ordföranden Göran Eurenius med tack till alla och en önskan om fortsatt gott medlemskap.
Bengt Lindh sekr.

Posta en kommentar