Vill du medverka med sommartävling?

Det är tänkt att vi ska ha en sommartävling även 2019 och vi efterlyser någon medlem som vill sätta ihop en sådan åt oss.
Det bör handla om minst 20 frågor och det måste vara en bild till var och en.

Vi har haft flera sådana tävlingar men redaktörens tid räcker inte till för detta i år.

Målet är att tävlingen ska starta kring 1 juli och vi bör ha alla frågorna i god tid så att vi hinner tidsinställa dem i tid före vår semester.

Kontakta oss på info@sff.nu

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic