Vill ha nödlag för brevutdelning

Dagens Nyheter berättar att den danska regeringen har lagt fram ett lagförslag för att säkra postdistributionen i landet om Postnords danska verksamhet går i konkurs.

Förslaget läggs mot bakgrund av de tröga förhandlingarna mellan svenska och danska ägarna om Postnords framtid.

– Danmark, liksom övriga EU-länder, måste följa EU:s postdirektiv, som bland annat slår fast en minimistandard för distribution av post och paket. Det kallas för befordringsplikten, skriver DN.

Den danska regeringen varslade nyligen om att den kommer att lägga fram ett lagförslag som ger ministrarna rätt att ”säkra befordringsplikten” av brev och paket på olika sätt, enligt danska Politiken som först skrev om förslaget.
Svenska regeringen har inte blivit informerad, enligt uppgift till DN.

I ett mejl till Politiken skriver transportdepartementet att förslaget ska läggas fram i november. Departementet skriver att syftet är att för framtiden säkra ”en tillfredställande uppfyllelse av statens befordringsplikt på postområdet, särskilt på brevmarknaden”.

Ministeriet passar även på att påpeka att EU:s direktiv ger staterna mer flexibilitet att leva upp till befordringsplikten än vad dansk postlag gör i dag.

Koncernens huvudägare, svenska staten, har hotat med att sätta danska dotterbolaget i konkurs om man inte kan komma överens med den danska minoritetsägaren. Just nu förs inga förhandlingar mellan ägarna. Det mot den bakgrunden som danska regeringens lagförslag ska ses, skriver Politiken.

Som DN tidigare skrivit är Postnord Danmark i djup kris med stora och växande förluster. Den snabba och genomgripande digitaliseringen i Danmark har gjort att brevmängden rasat med 90 procent sedan millennieskiftet. Eftersom det danska postbolaget inte anpassats i tid, har det nu en för stor och fel organisation.

Men att minska på antalet anställda blir dyrt eftersom 3 200 av dem har garanterat tre årslöner utan arbetsplikt vid en nedbantning.

Postnordkoncernen har bett sina ägare om tre miljarder svenska kronor i ett kapitaltillskott för att klara krisen. Den svenska regeringen, genom näringsminister Mikael Damberg, menar att krisen är ”i huvudsak ett danskt problem”. Den danska regeringen anser dock att tillskottet ska följa ägandets storlek, det vill säga 60 procent från Sverige och 40 procent från Danmark.

Enligt källor till DN och till Politiken är läget låst mellan ägarna.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell skriver:

    Var det inte Maud Olofsson som skapade detta ?