Vykort kan bli FIP-klass

Vykort är ännu inte accepterat som en utställningsklass internationellt men nu kan det vara aktuellt med en förändring.
Det europeiska förbundet FEPA hade kongress i Tammerfors den 28 maj. Ordförande Bernard Jimenez förklarade där att det internationella förbundet FIP med dess styrelse tar emot förslag för nya händelser och förändringar. Han noterade att FIP-styrelsen redan arbetar för att vykort ska bli en FIP-klass. Bernard Jimenez sa att han förväntar sig att detta ska bli verklighet inom två år.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic